Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

της AMUSE για τον διαγωνισμό RALLY ACROPOLIS στο site https://cosmoteacropolisrally.gr

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία, «AMUSE EVENT MANAGEMENT Mον Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «AMUSE», που εδρεύει στην Αθήνα στην Δορυλαίου 18 με Α.Φ.Μ.: 998298693 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής καλούμενη «AMUSE»), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας. Η AMUSE δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την  συμμετοχή σας στον διαγωνισμό RALLY ACROPOLIS που διεξάγει  η εταιρεία μας για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμ. 99, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») με έπαθλα :  α) 15 διπλές θέσεις στις κερκίδες που θα στηθούν στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσουν από κοντά την  εκκίνηση της υπερειδικής διαδρομής του  RALLY ACROPOLIS, β) την συμμετοχή τριών  τυχερών ως συνοδηγών δίπλα σε επαγγελματία Έλληνα οδηγό του Ράλλυ, που θα πραγματοποιηθεί σε  άλλο ράλυ  πλην του  Ράλυ Ακρόπολις σε ειδική διαδρομή.

 

Η εταιρεία μας AMUSE με τηλέφωνο επικοινωνίας 2106444751, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας cosmoteacropolisrally@gmail.com λειτουργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας».

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως  ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας.

 

Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Στην  AMUSE φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο προορίζονται, δηλαδή για τον σκοπό διενέργειας του  διαγωνισμού  RALLY ACROPOLIS  και την κλήρωση και απόδοση των Δώρων.

 

Συγκεκριμένα,  συλλέγουμε :

 • (i) Όνομα, (ii) Επώνυμο, (iii) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), (iv) Αριθμό κινητού τηλεφώνου ή αριθμό σταθερού τηλεφώνου και (v) διεύθυνση κατοικίας που συμπληρώνετε στην σχετική φόρμα του Διαγωνισμού, για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για να επικοινωνούμε με τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και την παράδοση σε αυτούς των Δώρων. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από τους νικητές και τους επιλαχόντες ή τους εκπροσώπους τους, η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης των Δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δύνανται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες courier για την αποστολή των Δώρων.

 

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας ;

Η  AMUSE συλλέγει τα Δεδομένα σας για την συμμετοχή  σας στον διαγωνισμό RALLY ACROPOLIS, την συμμετοχή σας στην κλήρωση  και  για την επικοινωνία με εσάς για την παραλαβή των επάθλων – Δώρων.

Η AMUSE δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα  για άλλους σκοπούς πέραν όσων αναφέρονται ανωτέρω.

 

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ (Άρθρα 6 και 7).:

 • για λόγους εννόμων συμφερόντων της AMUSE και της COSMOTE

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το προσωπικό της AMUSE  (υπάλληλοι/ συνεργάτες/ προστηθέντες), που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού και έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με την AMUSE εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της AMUSE.

Επίσης πρόσβαση στα Δεδομένα των νικητών του Διαγωνισμού  και των συμμετεχόντων έχει και η εταιρεία COSMOTE με σκοπό την απόδοση και παραλαβή  των Δώρων.

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η AMUSE δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοποίηση / διαβίβαση επιβάλλεται ρητά από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία μας σέβονται τα Δεδομένα σας και τα Δεδομένα των συμμετεχόντων;

Οι  Εκτελούντες την Επεξεργασία μας έχουν εγγράφως συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να:

 • τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους,
 • μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Δεδομένων,
 • μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας,
 • διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

 

Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε.

 

Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

 

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Στην AMUSE προβλέπουμε στις εταιρικές μας διαδικασίες τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζουμε στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων.

Αυτά είναι ενδεικτικά:

 • μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας (έλεγχος αναδόχου).

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην AMUSE για:

 • Να λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών καθώς και την περίοδο διατήρησής τους.
 • Να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν και τη συμπλήρωση ελλιπών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
 • Να διαγράψετε τα δεδομένα σας εάν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
 • Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών τους ως προς την επεξεργασία..
 • Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας, όπου έχει απαιτηθεί και η AMUSE θα σταματήσει την επεξεργασία των Δεδομένων τους, εάν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η  AMUSE μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για να ενημερωθείτε σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας), μπορείτε να επικοινωνείτε με την AMUSE στο τηλέφωνο 2106444751 ή να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cosmoteacropolisrally@gmail.com με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τον Διαγωνισμό RALLY ACROPOLIS ,   συνοδευόμενη από αντίγραφο της ταυτότητάς σας.

 

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας https://cosmoteacropolisrally.gr, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

 

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων ;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενδέχεται να αναθεωρούμε ή να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό και σε κάθε περίπτωση όποτε καθίσταται αναγκαίο. Κάθε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αποκτά ισχύ με την έκδοση της αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα  μας  cosmoteacropolisrally.gr ενημέρωση σχετικά με την επικείμενη επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο  Διαγωνισμό συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των Δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω.